Skip to content Skip to navigation

Botanik (Bitkibilim)

Botanik (Bitkibilim)

Buradasınız

Gezegenimiz üzerinde silinmez izler bırakmak ve doğal kaynakları dikkatsizce kullanmak sonucunda biyosferdeki yaşam destek sistemlerinin idame ettirilemez hâle gelecek olması dünyamızı yaşanmaz kılabilir ve gelecekte insanlık dünya dışı ortamlarda yaşam alanları kurmak zorunda kalabilir.

 

Baobab ağaçlarını dikkat çekici kılan en önemli özellikleri, şişkin gövde yapılarından ve küçük dallarından kaynaklanan ilginç g.rünümleri ve 2500 yaşına kadar yaşayabilmeleridir.

Northwestern Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, insanlara yaşadıkları yerdeki ağaçları korumaları için para vermenin ormansızlaşmayı ve karbon salımını azaltmak açısından son derece maliyet etkin bir yöntem olduğu yönünde bulgular ortaya koydu.

Yeni Zelanda’da yüksek volkanik etkinliğe sahip bir bölgedeki bitkiler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda aşırı sıcak topraklarda yaşayabilen bitkilere rastlandı.

Hem tıbbi araştırmalarda kullanılan hem de sebze olarak tüketilen şevketibostan Ege bölgesi dışında çok bilinen bir bitki türü değil. Bununla birlikte Ege, Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yaygın.

Karasal bitkiler karayosunları, eğreltiler, açık tohumlular (örneğin çam) ve kapalı tohumlular olarak dört gruba ayrılır. Eğreltiler de kibrit otları, atkuyrukları ve eğreltiler olarak üçe ayrılır. Atkuyrukları, yaşayan fosiller olarak da bilinir. 

Aslında bütün ağaçlar yapraklarını döker. Ağaçların yapraklarını dökme zamanları türlerine ve hava koşullarına bağlı olarak değişir.

Sayfalar

Konuda Ara