Skip to content Skip to navigation

Yeni Dünya Haritası Gerçeğe Daha Yakın

İlay Çelik Sezer

En yaygın olarak kullanılan Dünya haritalarının bazılarında kara parçalarının görece büyüklükleri hayli orantısız. Belki artık kanıksamış olsak da bu durum kara parçalarının görece büyüklüklerini doğru olarak algılamamızı zorlaştırıyor.

Yayınlarımız