Skip to content Skip to navigation

Mağara Resimlerindeki İkilik DNA Analizleriyle Çözüldü

İlay Çelik Sezer

DNA analizlerine dayalı bir araştırma Avrupa’daki mağara resimleriyle ilgili bir gizeme açıklık getirdi. Avrupa’daki tarih öncesi mağara resimlerinde iki tip bizon görülüyor.

Yayınlarımız