Skip to content Skip to navigation

İğne Deliğinden Gelecek - Otorite ve Yuva

Emre Sermutlu

Dünya’daki tüm insanlar öldükten ve uygarlık yok olduktan yıllar sonra, Güneş Sistemi’nin en uç noktasındaki bir kaya parçasında, her nasılsa hayatta kalmış bir mühendis, bir taraftan azalan Lumin -bir nevi antidepresan- stoklarına çare olacak bir yöntem geliştirirken, bir taraftan da onu engellemeye çalışan Otorite ile boğuşmaktadır.

İlgili PDF:

Yayınlarımız