Skip to content Skip to navigation

Dünya Dışı Yaşama Öncülük Edebilecek Bitkiler

Latif Kurt, Ebru Özdeniz, Beste Gizem Özbey, Ayşenur Bölükbaşı

Gezegenimiz üzerinde silinmez izler bırakmak ve doğal kaynakları dikkatsizce kullanmak sonucunda biyosferdeki yaşam destek sistemlerinin idame ettirilemez hâle gelecek olması dünyamızı yaşanmaz kılabilir ve gelecekte insanlık dünya dışı ortamlarda yaşam alanları kurmak zorunda kalabilir.

Yayınlarımız