Skip to content Skip to navigation

Dedeler, Torunlarınız İçin Sağlıklı Beslenin!

Özlem Ak

Çalışmanın lideri, Victor Chang Enstitüsü’nden Catherine Suter bu keşfin halk sağlığı için önemli yansımaları olacağına inanıyor. Bebeğin sağlığının, hamilelikten başlayarak daha çok annenin sorumluluğunda olduğu düşünülüyordu. Ancak son araştırmalarla babanın sağlığının da doğmamış bebeğin sağlığını etkileyebileceğine dikkat çekildi. Fareler üzerinde yaptıkları çalışmada çok güçlü bir kanıt bulduklarını belirten Suter, babanın beslenmesinin ve metabolik sağlığının, yavrularının hatta torunlarının sağlığını da etkilediğini söylüyor. Babanın obez olmasının etkisini üç nesil yavruda araştıran bilim insanları ilk neslin metabolik sağlığının iyi olduğunu tespit etti. Ancak bu ilk nesil yavrular yüksek oranda yağ, şeker içeren besinlerle beslendiğinde bütün yavrularda bir kaç hafta içinde bu beslenme şeklinin etkileri çarpıcı bir şekilde gözlendi: Karaciğer yağlanması, kanda glikoz ve insülin oranının yükselmesi gibi gizli şeker belirtileri tespit edildi. Araştırmacılar obez farenin torunlarının da babaları gibi metabolik hastalıklara eğilimli olduğunu gördüklerinde hayli şaşırdı. Daha da önemlisi bu eğilim baba sağlıklı beslenmiş ve metabolik olarak sağlıklı  olsa da torunlarda gözlendi. Babalar sağlıklı beslense de, dedelerin beslenme tarzı sağlıksız ise torunlar önemli bir risk altında.

Araştırmacılar bu çalışmalarının sonuçlarını toplumla paylaşmanın insanların hayat tarzlarını değiştirmesi ve muhtemel riskleri ortadan kaldırmak açısından önemli olduğunu söylüyor. Eğer babanız ya da dedeniz fazla kilolu ya da obez ise beslenmenize özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde gelecek nesillerinizi de risk altına sokmuş oluyorsunuz. Neyse ki çalışmadan iyi  haberler de çıktı. Araştırmacılar torunların çocuklarının metabolik sağlığının olumlu yönde geliştiğini de gözlemledi. Üçüncü nesilde sağlıksız beslenmenin sonuçları gözlense de bunlar daha sonra kayboldu. Yani metabolik hastalıkların bu döngüsünü kırmak mümkün görünüyor. Metabolik hastalıklara olan eğilimin genetik olmadığı, sonradan edinildiği düşünülüyor. Bilim insanları,  bu sonucun metabolik hastalıklara eğilimin geri döndürülebilir olduğu anlamına geldiğini, ancak bunun nedenini henüz tam olarak açıklığa kavuşturamadıklarını ve ipuçlarının farenin sperminde olduğunu söylüyor. Araştırmacılar şimdi spermdeki RNA moleküllerinde meydana gelen değişikliklerin metabolik etkileri nesilden nesile nasıl aktardığını anlamaya çalışıyor.

İlgili PDF:

Yayınlarımız