Skip to content Skip to navigation

Maddenin Yapısı

Gorsel: 

Önceleri maddeyi oluşturan en temel parçacıkların atomlar olduğu düşünülüyordu. Ancak sonra atomların da protonlar, nötronlar ve elektronlar gibi daha da küçük parçacıklardan oluştuğu keşfedildi. Geçtiğimiz yüzyıl içinde bu parçacıkların da daha temel parçacıklardan meydana geldiği anlaşıldı. Peki, bu keşifler nereye kadar devam edecek?