Skip to content Skip to navigation

Bilgi Paketi

Nükleer Enerji

Nükleer enerji, atomun çekirdeğinden elde edilen bir enerji türüdür. Kütlenin enerjiye dönüşümünü ifade eden, Albert Einstein'a ait olan E=mc² formülü ile ilişkilidir.

Hücreye Yolculuk

Canlıların en küçük temel yapı taşı olan hücrelerin her biri yapı, şekil ve büyüklük açısından birbirlerinden farklıdır. Çeşitleri, organelleri, aralarındaki iletişim ve nasıl çoğaldıkları hakkındaki bilgiler yaşamın temel birimi olan hücreleri daha yakından tanımanıza yardım olacaktır.

Güneş Sistemi

Güneş Sistemi, Güneş ve onun çekim etkisi altında kalan sekiz gezegen ile onların bilinen 166 uydusu, beş cüce gezegen (Ceres, Plüton, Eris, Haumea, Makemake) ile onların bilinen altı uydusu ve milyarlarca küçük gök cisminden oluşur.

Genel Görelilik

Genel görelilik ya da göreliliğin genel kuramı, 1916 yılında Albert Einstein tarafından yayımlanan kütleçekimin geometrik kuramı, ve bugün modern fizikte kütle çekimi tanımladığı düşünülen kuramdır. Genel görelilik, özel görelilik ve Newton'ın evrensel kütleçekim yasasını genelleştirerek kütleçekimin uzay ve zaman ya da uzay-zamanda tanımlanmasını sağlar.

Fosil Yakıtlar

Fosil yakıtlar, mineral yakıtlar olarak da bilinir. Hidrokarbon ve yüksek oranlarda karbon içeren kömür, petrol ve doğal gaz gibi doğal enerji kaynaklarıdır.Ölen canlı organizmaların oksijensiz ortamda milyonlarca yıl boyunca,çözülmesi ile oluşur. Fosil yakıtlar endüstriyel alanda çok geniş bir kullanım alanı bulmaktadır.

Klonlama

Pek çok kişi klonlama kavramını ilk kez klonlanmış koyun Dolly’nin dünyaya gelmesi ile duydu. Moleküler genetik teknikleri kullanılarak bir canlının ya da hücrenin genetik olarak kopyasının oluşturulmasını amaçlayan klonlamanın üreme ve tedavi amaçlı kullanımına yönelik bilimsel araştırmalar hızla devam ediyor.

Ekosistem

Karşılıklı olarak madde alışverişi yapan canlı ve cansız organizmaların bulunduğu doğa parçasında yani ekosistemde yaşam, enerji akışı ve besin döngüleriyle sürer.

Genler ve DNA

Çevremize baktığımızda canlıların birbirlerinden ve diğer canlı türlerinden farklı olduğunu görüyoruz. Genetik özelliklerimiz hücrelerimizdeki çekirdeğin içinde bulunan kromozomlarda taşınır.

Evren

Evren hakkında bilmediğimiz belki milyonlarca, hatta daha fazla şey var. Milyarlarca yıldan beri, sınırlarını tamamen öğrenemediğimiz, hatta belki de hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz bu sonsuz düzlemde sürekli bir evrim yaşanıyor

Duyular

Kitap okumak, yemeğinizin tadına varmak, sevdiğiniz müziği dinlemek, istediğiniz bir parfümü seçebilmek, bir bebeğin pürüzsüz cildini hissedebilmek… Günlük hayatımızın her anını anlamlı kılan beş duyumuz hakkında temel bilgileri öğrenmeye ya da hatırlamaya ne dersiniz?

Sayfalar

Subscribe to RSS - Bilgi Paketi