Skip to content Skip to navigation

Türkiye Doğası - Flora - Nilüferler

Bülent Gözcelioğlu

Sucul bitkiler sucul ortamlarda ekosistemin dengesinin korunmasında önemli rol oynar. Birçok canlının yuva yapmasına, barınak oluşturmasına olanak sağlarlar. Yapılarında klorofil olduğu için fotosentez yaparak hem sudaki canlıların kullanabileceği oksijeni hem de organik besin maddesini üretirler.

Yayınlarımız