Skip to content Skip to navigation

Rasyonelleştiremediklerimizden misiniz?

Güray Hatipoğlu, Gökçe Gökalp

İnsanları diğer canlılardan ayıran özelliğin rasyonellik olduğu düşünülür. Peki, ya insanlar varsaydığımız kadar rasyonel değilse? Söz gelimi bilim insanları?

İlgili PDF:

Yayınlarımız