Skip to content Skip to navigation

Kanımız Kırmızı Olduğu Halde Neden Damarlarımız Mavi Görünür?

Mesut Erol

Derimize yakın toplardamarların maviye çalan rengi görüldüğünde inandırıcılığı artan, kirli (yani oksijence fakir) kanın mavi olduğu ve kesiklerden vücut dışına çıktığında havadaki oksijenle etkileşip kırmızıya döndüğü mitini hâlen duymak mümkün.

İlgili PDF:

Yayınlarımız