Skip to content Skip to navigation

İnsanlık Yararına Teknolojik Dönüşüm: Toplum 5.0

Fahrettin Öztürk - Elvan Ateş

Son yıllarda, dijital dönüşümle birlikte yapay zekâ, nesnelerin interneti ve büyük veri gibi teknolojik unsurlar yaygınlaşarak gündelik hayatlarımızı farklılaştırdı.

İlgili PDF:

Yayınlarımız