Skip to content Skip to navigation

İlaç Denemeleri İçin Yeni Bir Sistem - Birbirine Bağlı Minyatür Organlar

İlay Çelik Sezer

Yeni geliştirilen bir ilacın klinik denemelerden önce hayvanlar üzerinde denenerek etkinliğinin ve güvenliğinin sınanması gerekiyor. Ancak hayvanlar üzerindeki denemeler insanlarda oluşacak bütün etkilerin anlaşılması için çoğu zaman yeterli olmuyor. MIT araştırmacıları ilaç geliştirme sürecinin bu aşamasında faydalı olabilecek bir sistem geliştirdi. 

Yayınlarımız