Skip to content Skip to navigation

Gökyüzü - Şubat’ta Gezegenler ve Ay

Erdem Aytekin

Merkür: Güneş’e yakın konuma doğru ilerleyen gezegen ayın ilk birkaç günü dışında gözlenemeyecek. Merkür’ü gün doğma-dan önce Doğu ufkunda görebilirsiniz.

Venüs: Venüs ay boyunca görülebilir. Ayın ilk yarısında Mars ile 5° kadar yakın görünümde olacak. Ayın sonunda ise bu fark 10° civarında olacak. Gün batımıyla birlikte batı ufkunda parlaklığıy-la hemen dikkat çeken Venüs Mars’la birlikte gün batımından iti-baren yaklaşık 3 saat boyunca gözlenebilir.

Mars: Venüs ile batı ufkunu paylaşan Mars ayın 26’sında Ura-nüs ile çok yakın görünümde olacak. Teleskobu olan gözlemciler Mars’ı ve yaklaşık 6 kadir parlaklığındaki Uranüs’ü görebilir. Ara-larındaki açısal uzaklık 0,5° civarında olacak. Görüş alanı 0,5 de-receden daha büyük bir teleskobunuz ya da dürbününüz varsa bu gözlemi yapabilirsiniz.

Jüpiter: Gece yarısı doğan Jüpiter’i gün doğana kadar izleye-bilirsiniz. Ay sonunda ise gece yarısından bir buçuk saat kadar önce doğuyor. Ayın 15’ini 16’sına bağlayan gece Ay, Jüpiter ve Spika’yı birbirine yakın görünümde bulabilirsiniz. Gökyüzü fo-toğrafçıları bu anı yakalamak isteyebilir. 

Satürn: Ay’ın başında sabah gökyüzünde, gün doğmadan iki saat kadar önce doğan Satürn’ün gözlem süresi ay sonuna doğ-ru iki saat kadar daha artacak. Ayın 21’inde Satürn ve Ay’ı yakla-şık 3° yakın görünümde bulabilirsiniz.

Ay: 4 Şubat’ta ilkdördün, 11 Şubat’ta dolunay, 28 Şubat’ta son-dördün ve 26 Şubat’ta yeniay evresinde olacak.

İlgili PDF:

Yayınlarımız