Skip to content Skip to navigation

Gıda Atıkları - Ürettiğimiz Ama Tüketmediğimiz Gıdalar

Neşe Yılmaz Tuncel

Doğal kaynak sıkıntısı ile çevre kirliliği gibi sorunların giderek büyüdüğü ve bir milyar insanın açlık ile savaştığı bir çağda, evrensel olarak üretilen gıdanın yaklaşık üçte birini tüketmeden çöpe atıyoruz.

Yayınlarımız