Skip to content Skip to navigation

Buharlı Makinelerden 21. Yüzyıla Çok Şey Değişti! - STEM Yaklaşımı ve Türkiye'nin Geleceğine Yansımaları

Şahin İdin

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında gerçekleşen değişimlere ve ilerlemelere bağlı olarak endüstride de gelişmeler yaşanıyor. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının disiplinlerarası olacak şekilde birlikte kullanılması etkilerini sanayi alanlarında hissettiriyor.

Yayınlarımız