Skip to content Skip to navigation

Atomik Kalınlıkta Altın Malzeme Sentezlendi

TUNCAY BAYDEMİR

Araştırmacılar herhangi bir destek malzemesi yüzeyine ihtiyaç duymadan en ince altın malzemeyi (yaklaşık iki atom kalınlığında altın nano plaka) sentezlemeyi başardılar. 

Yayınlarımız