Skip to content Skip to navigation

Antibiyotik Direncine Polimer Çözümü

Özlem Ak

Penisilini keşfeden Alexander Fleming 1945 yılında yaptığı Nobel ödülü konuşmasında, penisilinin aşırı kullanımı sonucunda mikroorganizmaların antibiyotiğe direnç kazanma riski olduğundan söz etmişti, daha doğrusu uyarıda bulunmuştu. Antibiyotik direnci insanlığın günümüzde karşı karşıya kaldığı bir sorun.

İlgili PDF:

Yayınlarımız