Skip to content Skip to navigation

Tüm Bilgi Paketleri

Buradasınız

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür.

Monera âlemi, protista üyeleri, simbiyotik canlılar bitkilerin dünyası, omurgasızlar ve omurgalılar olmak üzere hayvanlar âlemi… İşte canlıların ve canlılığın temel bilgilerini öğrenmek için bir fırsat.

Meteoroloji, atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen ve bu hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bir bilim dalı.

Önceleri maddeyi oluşturan en temel parçacıkların atomlar olduğu düşünülüyordu. Ancak sonra atomların da protonlar, nötronlar ve elektronlar gibi daha da küçük parçacıklardan oluştuğu keşfedildi. Geçtiğimiz yüzyıl içinde bu parçacıkların da daha temel parçacıklardan meydana geldiği anlaşıldı. Peki, bu keşifler nereye kadar devam edecek?

Maddelerin özelliklerini ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyen kimya bilimi sayesinde insanoğlu doğada var olan maddelerin yapılarını anlayabiliyor ve çeşitli amaçlar için yeni maddeler de sentezleyebiliyor.

Yerküre, Dünya gezegenidir ve genelde yapısı ile ilgili konularda kullanılır. Yerbilim (jeoloji) çalışmaları ile yapısı anlaşılmaya çalışılan Yerküre’ye ait bilgilerin çoğu, sismik dalgaların incelenmesi sayesinde elde ediliyor.

Sayfalar

Tüm Bilgi Paketlerinde Ara