Skip to content Skip to navigation

En Sevdiğimiz Konu: Kendimiz - En Sevdiğimiz Yer: Sosyal Medya

Pınar Dündar

İnsan kendini ifade edebilmek için iletişimin en önemli bileşeni olan dile başvurur. Bilgi edinmek, duyguları paylaşmak, haber vermek, kısacası herhangi bir amaçla kendimizi ifade etmek için dilden yararlanırız. Peki sayısız işlevi olan dili en sık ne için kullanıyoruz dersiniz? Kendimizden söz etmek için.

Yayınlarımız