Skip to content Skip to navigation

Tatlı Su Kaynaklarındaki Küresel Değişimler

Mahir E. Ocak

Karalardaki su döngüsünün beş bileşeni vardır: yer altı suları, topraktaki nem, yüzey suları, kar ve buz. Bu bileşenlerdeki su miktarı, yıl içinde ve yıldan yıla sabit değildir. Ancak büyük iklimsel değişiklikler ya da insan etkinliklerinin yokluğunda belirli aralıkların içinde kalır. Yapılan son bilimsel çalışmalar, özellikle küresel iklim değişikliği sebebiyle buzulların eridiği ve yer altı sularının aşırı miktarda kullanıldığı bölgelerde, karasal su stokunun giderek azalma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Yayınlarımız