Skip to content Skip to navigation

Soğuk Hava Kalp Krizi Riskini Artırır mı?

Mesut Erol

Kalp krizlerini tetikleyen etkenlerin belirlenmesine yönelik araştırmalar toplum sağlığı hizmetlerinin düzenlenmesi açısından son derece önemli.

İlgili PDF:

Yayınlarımız