Skip to content Skip to navigation

Üç Boyutlu Baskı Teknolojisi ile Medikal Testler Daha Ulaşılabilir

Tuncay Baydemir

Tıbbi tanılama için daha kolay uygulanabilir ve daha ucuza mal edilebilir laboratuvar testleri için sürekli araştırmalar yapılıyor. Geliştirilen yeni teknolojilerle hastalık tanılamasında uygulanacak testler zaman ve maliyet bakımından tasarruf sağlayabildikleri için büyük önem arz ediyorlar. Böylece imkânların kısıtlı olduğu dezavantajlı bölgelerde hastalıkların daha kolay ve hızlı bir şekilde tanılanması hedefleniyor.

Yayınlarımız