Skip to content Skip to navigation

Ana Sayfa

Dünya-Yaşam

ünümüz toplumlarında başta endüstriyel yaşam olmak üzere hemen hemen her alanda çok hızlı bir değişim süreci yaşanıyor. Üretim yöntemleri, teknolojik altyapı ve makine par-kuru, kullanılan araç ve gereçler, üretilen ürünler, kullanım tarzları, müşteri beklentileri gibi konularla ilgili yeni uygulamalar ve yeni ürünler ortaya çıkıyor. 

Uzay-Fizik

Manyetik alan hem Dünya’da yaşamın oluşmasında ve devam etmesinde rol oynuyor hem de var olduğu gezegenlerin atmosferlerinin korunması için sürekli nöbette. Gezegenlerde manyetik alanın etkisini anlamaya çalışan insanlık, olası yeni yaşam alanlarından biri olabileceğini düşündüğü Mars’ı yapay manyetik alan oluşturarak “yeşil” gezegene dönüştürmenin yollarını arıyor.

Teknoloji

Günümüzde bilgiyi işlemek ve aktarmak için kullanılan makinelerin çalışma ilkeleri klasik mekanikle tam anlamıyla açıklanabilir. Ancak klasik mekanik sadece günlük hayatta aşina olduğumuz makro ölçekte geçerli bir kuramdır, maddeye giderek daha küçük ölçeklerde bakıldığında geçerliliğini yitirdiği görülür. Temel parçacıkların, atomların ve moleküllerin davranışları klasik mekanikle değil kuantum mekaniğiyle açıklanır.

Sosyal Bilimler

Bir inşaat mühendisi toprağın ne kadar dayanıklı olduğuna bakarken, bir çiftçi için toprağın ne kadar verimli olduğu önemlidir. Bir yerbilimci ise toprağın nasıl oluştuğuna ve yapısındaki minerallere odaklanır. Toprak farklı uzmanlık alanlarından insanlar için mesleki açıdan farklı anlamlar taşır. Adli bilim alanında çalışan bilim insanları için ise önemli bir delil kaynağıdır. 

Teknoloji

Son yıllarda hayatımıza iyiden iyiye girmeye başlayan akıllı tekstillerin kullanımı sadece giysilerle sınırlı değil. Katlanabilir ekranlardan taşınabilir gü. sağlayıcılara, sağlık hizmetlerinde kullanılan pek çok malzemeden sensörlere, askeri ekipmanlardan iş giysilerine kadar pek çok alanda akıllı tekstil malzemeleri kullanılıyor. Akıllı tekstillerin üretiminde en önemli rol, tekstil malzemelerine gelişmiş özellikler ve yeni işlevler kazandıran nano malzemelerin.

Dünya-Yaşam

Hawaii Adası’nda bulunan ve dünyanın en aktif volkanı olan Kilauea bir ay süren uyarı işaretlerinin ardından geçtiğimiz ayın başında yeni bir patlama devresine girdi. Çevreye yayılan zehirli gazlar ve akarak ilerleyen lav kütlelerinden dolayı çok sayıda insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bölge halkı için bir afet olsa da volkan patlamasından kaynaklanan ilginç ve etkileyici görüntüler fotoğrafçıların ve muhabirlerin, ortaya çıkan veriler de bilim insanlarının ilgi odağında.

Zekâ Oyunları
Ayın Fotoğrafı

Fotoğraftaki donmuş kabarcıklara benzeyen bu yapı değerli bir taş olan ateş agatı. Nadir bulunan bu mineral mikro ölçekte kuvars kristallerinden oluşuyor ve Meksika’nın kuzeyi ile ABD’nin güneybatısında doğal olarak bulunuyor.

Merak Ettiklerimiz

Genel görelilik kuramı, ışık hızıyla yol alan ve uzay-zamanın dokusunda değişikliklere sebep olan kütleçekimsel dalgaların varlığını tahmin eder. Ancak bu dalgaları doğrudan gözlemlemek çok zordur. Çünkü uzayza-mandaki etkileri çok zayıftır. Örneğin Dünya ile Güneş’in arasından geçen kütleçekimsel dalgalar iki gök cismi arasındaki mesafenin atom çekirdeği ölçeğinde değişmesine sebep olur. Bu yüzden Einstein, genel görelilik kuramını ilk geliştirdiğinde kütleçekimsel dalgaların hiçbir zaman gözlemlenemeyeceğini düşünmüştü. 

Çoklu Ortam

Bilgi Paketleri

Yerküre, Dünya gezegenidir ve genelde yapısı ile ilgili konularda kullanılır. Yerbilim (jeoloji) çalışmaları ile yapısı anlaşılmaya çalışılan Yerküre’ye ait bilgilerin çoğu, sismik dalgaların incelenmesi sayesinde elde ediliyor.

Özel Görelilik Kuramı ya da İzafiyet teorisi, Albert Einstein tarafından 1905'te Annalen der Physik dergisinde, "Hareketli cisimlerin elektrodinamiği üzerine" adlı 2. makalesinde açıklanan ve ardından 5. makalesi "Bir cismin atıllığı enerji içeriği ile bağlantılı olabilir mi?" başlıklı makaleyle pekiştirilen fizik kuramıdır.

Pek çok kişi klonlama kavramını ilk kez klonlanmış koyun Dolly’nin dünyaya gelmesi ile duydu. Moleküler genetik teknikleri kullanılarak bir canlının ya da hücrenin genetik olarak kopyasının oluşturulmasını amaçlayan klonlamanın üreme ve tedavi amaçlı kullanımına yönelik bilimsel araştırmalar hızla devam ediyor.

Evren hakkında bilmediğimiz belki milyonlarca, hatta daha fazla şey var. Milyarlarca yıldan beri, sınırlarını tamamen öğrenemediğimiz, hatta belki de hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz bu sonsuz düzlemde sürekli bir evrim yaşanıyor

________________________________Bölümlerimiz_______________________________

Tübitak Bilim ve Teknik Dergisinin düzenlediği Bilim Söyleşileri'nin fotoğraf galerine buradan ulaşabilirsiniz.

Tübitak Bilim ve Teknik Dergisiyle beraber verilen Yeni Ufuklara kitapçıklarına bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Bilim ve Teknik Dergisinin Satranç köşesi satranç oyununu öğrenmek ya da geliştirmek isteyenler için her ayrıntıya özenle yer vermiş.

Yavuz EROL tarafından Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi altında “Kendimiz Yapalım” kategorisinde yayımlanan çeşitli elektronik projeler.