Skip to content Skip to navigation

Türkiye Doğası - Flora: Ketengiller

Dr. Bülent Gözcelioğlu

Ülkemizde yaşayan bitki grupları içinde hem endemik hem de ekonomik açıdan değeri çok fazla olanlar var. Ketengiller de (Linaceae) bu gruplardan biri. Ketenlerin (Linum) 200’den fazla türü var. Bunlar genellikle Akdeniz ülkelerinde, Balkanlarda ve Türkiye’de bulunur. 

İlgili PDF:

Yayınlarımız