Skip to content Skip to navigation

Oda Sıcaklığında Süperiletkenlik için Yeni Bir Umut - Nanobezelyeler

Doğan Erbahar

Dünyanın karşı karşıya olduğu enerji probleminin çözümünde süperiletken malzemelerin çok önemli bir role sahip olacağı düşünülüyor. Özellikle oda sıcaklığında süperiletkenlik özelliği gösteren bir malzeme arayışı bu açıdan kritik ve stratejik bir öneme sahip. Geçtiğimiz yılın nisan ayında bu konuda yayımlanan bir araştırma hayatımızın her alanına girmeye başlayan nanoteknolojinin bu soruna da bir cevabı olabileceğine işaret ediyor.

Yayınlarımız