Skip to content Skip to navigation

Dünya İlaç Sektöründe Yükselen Değer - Biyobenzer İlaçlar

Esra Alp, Yener Coşkun

Biyolojik ilaçlar, kimyasal bileşimler yerine canlı sistemlerden biyolojik yöntemlerle elde edilen ürünlerdir. Biyobenzer ilaçlar ise, referans olarak tanımlanan biyolojik ilaçların benzer versiyonlarıdır. Canlı hücreler tarafından üretildikleri için referans ilaçların aynısı olamazlar ancak aynı güçte aynı hastalığı tedavi etmek amacıyla kullanılırlar.

Yayınlarımız