Skip to content Skip to navigation

Çevreci Mikroorganizmalar İş Başında - Biyolojik İyileştirme ve Biyolojik Parçalanma

Özlem Kılıç Ekici

Dünyadaki hızlı sanayileşme ve modernleşme kaygı verici bir sonuç doğuruyor: İnanılmayacak kadar çok miktarda toksik atık üretimi ve bunların çevreye yayılması, yani çevre kirliliği. Ancak doğa kendini yenileme mekanizması sayesinde bu durumun üstesinden gelmeye çalışıyor.

Yayınlarımız