Skip to content Skip to navigation

Cevabı Bulunamayacak Fizik Soruları

Mahir E. Ocak

Avusturyalı matematikçi Kurt Gödel’in 1930’larda yayımladığı “eksiklik teoremi” matematik dünyasını derinden sarsmıştı. O yıllarda pek çok matematikçi, 1928 yılında David Hilbert tarafından ortaya atılan “karar verme problemi” üzerinde çalışıyordu...

Yayınlarımız