Skip to content Skip to navigation

Biyokütle Enerjisi Gerçekten de Çevre Dostu mu?

Mahir E. Ocak

Küresel ısınmanın hızını düşürmek için sera gazları salımını azaltmaya çalışan pek çok ülke biyokütleye yöneliyor. Ancak biyoyakıtların kullanımının gerçekten de sera gazlarının salımını azaltıp azaltmadığı tartışma konusu. Çeşitli bilimsel çalışmalar, biyokütleden elde edilen enerjinin çevre dostu olmadığını ve kısa vadede küresel ısınmanın hızını artırdığını, uzun vadede yararlı olmasınınsa ancak mevcut biyokütlenin artırılmasıyla mümkün olduğunu gösteriyor.

İlgili PDF:

Yayınlarımız