Skip to content Skip to navigation

Bakteri Hücrelerinin Dayanışması: Biyofilmler

Özlem Ak

Bakteri hücrelerinin bir araya gelmesiyle oluşan biyofilm, bakterilerde gelişen antibiyotik direncinin de etkisiyle özellikle ameliyatlar sırasında ve idrar yolu enfeksiyonlarında ölümcül olabiliyor.

Yayınlarımız