Bilim ve Teknoloji tarihi incelendiğinde,
uzun durağan dönemlerden sonra önemli bilimsel ve/veya teknolojik sıçramalar gözlemlenmekte,
bu sıçramalar sonunda toplum yaşamında önemli değişim ve gelişmeler izlenmektedir.
Genellikle bu sıçrama olgusu bir veya birkaç bilim adamının adı ile birlikte anılmaktadır.
İçinde yaşadığımız çağdaş bilim ve teknoloji sürecinde, tüm insan ve toplum yaşamını değiştirecek önemli bir çok olgu arasında
"Robot kavramı ve uygulamaları"
,
insan konforu ve güvenliği ile ilgili temel kavramlarda ve uygulama niteliklerinde ilkesel düzeyde değişimlere yol açacak bilimsel ve teknolojik bir adımdır.
Robot teknolojisi, çağımız gelişim süreci içinde gelişen birçok bilimsel ve teknolojik olguların, Robot adını verdiğimiz teknolojik ürünler üzerinde bütünleşmesi ve uygulamasını içerir.

Hazırlayan: Prof. Dr. Abdülkadir Erden
Atılım Üniversitesi Mekatronik Müh. Bölümü