Skip to content Skip to navigation

Hücreye Yolculuk

Gorsel: 

Canlıların en küçük temel yapı taşı olan hücrelerin her biri yapı, şekil ve büyüklük açısından birbirlerinden farklıdır. Çeşitleri, organelleri, aralarındaki iletişim ve nasıl çoğaldıkları hakkındaki bilgiler yaşamın temel birimi olan hücreleri daha yakından tanımanıza yardım olacaktır.